O nás

Transhelp, z.s. byl schálen projekt Bezpečná tranzice (CZ.03.03.01/00/22_021/0001953), který je spolufinancován Evropskou unií. viz dokument

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Jsme nezisková nestátní organizace, která se zaměřuje na pomoc osobám s diagnózou F64. Cílem naší práce je poskytnutí finanční pomoci s cílem přispět k překonání těžkého životního období.

Abychom mohli pomoci, těm kdo potřebují TRANSHELP, z.s. pořádá sbírku pro transexuální osoby v nouzi nebo v těžké životní situaci.

č. konta pro dárce 2008222002/5500

Děkuji všem přispěvatelům, členům spolku, pomocníkům, MUDr. H. Fifkové a ostatním za to, že mohl tento spolek vzniknout a pracovat ve prospěch potřebným.


předseda spolku